Informacje

W myśl ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 roku 20 grudnia 1997 roku rozpoczął swą działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Mońkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, który jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach. ŚDS znalazł swoją siedzibę na parterze i w piwnicach budynku MOPS przy ul. Wyzwolenia 12 w Mońkach. ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych intelektualnie, które nie wymagają opieki szpitalnej. Domownicy z terenu miasta i gminy Mońki przyjmowane są na podstawie decyzji wydawanych przez MOPS.

Ośrodek zapewnia miejsce dla 20 osób. Osoby te pod okiem terapeuty (personelu) na zajęciach zdobywają umiejętności potrzebne w codziennym życiu tj. samoobsługowe, kulinarne, budżetowe oraz higieniczne.

Zdobywają wiedzę na temat własnej choroby i sposobów jej leczenia. Rodziny uczestników zajęć mogą otrzymać informację specjalistyczną jak również informację dotyczącą postępów swoich podopiecznych i postępów ich zachowań.


ŚDS czynny jest :
poniedziałek - piątek: godz. 7.30 - 15.30