Działania w 2013 roku

09.07.2013
5 lipca 2013 r. odbyła się wycieczka integracyjna na Mazury zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach w ramach realizowanego projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyjeździe wzięli udział uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia – łącznie 52 osoby.

Wycieczka rozpoczęła się ok. godziny 7:30 od przejazdu do Świętej Lipki i odsłuchania koncertu wykonanego na organach zbudowanych w latach 1719-1721 w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Następnie uczestnicy udali się do Reszla gdzie zwiedzili Zamek reszelski położony nad rzeką Sajny, powstały w latach 1350 – 1401.
Kolejnym punktem wycieczki był przejazd do Gierłoży i zwiedzanie Wilczego Szańca – ruin kwatery głównej Adolfa Hiltera (zamaskowane miasteczko w lesie - 200 budynków: schrony, baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe).

Po obiedzie w Giżycku był rejs statkiem trasą: Giżycko - Szlak Łabędzi – Giżycko (szlak rejsu wiedzie z Giżycka na północ przez jezioro Niegocin, Kanał Giżycki, jezioro Kisajno).
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Twierdzy Boyen - wzniesionej w latach 1844 -1856. Twierdza w kształcie gwiazdy, położona w zachodniej części Giżycka, na wąskim przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami: Kisajno i Niegocin.

Wycieczka została zorganizowana w miesiącu lipcu tak, aby mogły w niej wziąć udział także dzieci. Dla większości z nich była to jedyna możliwość wyjazdu poza miejsce swojego zamieszkania. Wyjazd, choć krótki przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń i radości zwłaszcza najmłodszym jego uczestnikom.

galeria zdjęć

19.03.2013
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach

01.03.2013
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Specjalista Do Spraw Zamówień Publicznych do projektu: "Twoja przyszłość w Twoich rękach” w 2013 roku

25.02.2013
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Doradcy zawodowego projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Psychologa do projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

18.02.2013
"Twoja przyszłość w Twoich rękach” - Relacja w Radiu Białystok

04.02.2013
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Psychologa do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach”

04.02.2013
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach”

01.02.2013

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Twoja przyszłość w Twoich rękach” w roku 2013.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach przystępuje do realizacji projektu systemowego,, Twoja przyszłość W Twoich rękach” w 2013 r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej.
Projekt „Twoja przyszłość w Twoich rękach” adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach.
Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 52 osoby niepracujące w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Mońki poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Zakres wsparcia w ramach projektu obejmuje zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego w tym finansowanie kosztów realizacji obejmujących następujące działania:

 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • sfinansowania zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,
 • szkolenia zawodowe: opiekunka środowiskowa, prawo jazdy kat. B., magazynier z obsługą wózków widłowych, kurs języka angielskiego, kurs wizażu,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • praca i/lub staż zawodowy dla osób w wieku 15-30 lat,
 • wycieczka integracyjna
 • zasiłki celowe.

W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt ma na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów MOPS. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa oraz pracowników socjalnych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyły do 31 grudnia 2013 roku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dowodu osobistego;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy),
 • formularz rekrutacyjny;
 • oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć od 1 lutego 2013 r. do 20 lutego 2013 r.
Dokumenty będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 12, e-mail mgops_monki@o2.pl.
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 85-716-25-67, 517 178 118

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH" W ROKU 2013 r.