Dodatek energetyczny

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013r. poz. 267).

ABY UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZNY NALEŻY SPEŁNIĆ JEDOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  1. posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej,
  2. mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej),
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

JEŻELI SĄ SPEŁNIONE POWYŻSZE WARUnKI NALEŻY:

  1. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach,
  2. dostarczyć wraz z wnioskiem kopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej (oryginał do wglądu),
  3. kopię decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. – wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc,
  3. składającego się co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

TERMIN SKŁADANIA:
Od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca – na dany miesiąc.
DECYZJA:
Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożony jest wniosek. Dodatek energetyczny jest wypłacany do rąk lub na konto wnioskodawcy.