Działania w latach 2014/2015


09.04.2015
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Trener kompetencji i umiejętności społecznych projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

20.03.2015
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko - Trener kompetencji i umiejętności społecznych w związku z realizacją projektu systemowego
"Twoja przyszłość w Twoich rękach” w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Treść ogłoszenia
Załączniki.doc

15.01.2015
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalista ds. Przemocy w rodzinie projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

19.12.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko - Specjalista ds. przemocy w rodzinie w związku z realizacją projektu systemowego "Twoja przyszłość w Twoich rękach” w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Treść ogłoszenia Załączniki

20.10.2014
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Psychologa do projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Doradcy zawodowego projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

01.10.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach” w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Treść ogłoszenia

01.10.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko - Psycholog w związku z realizacją projektu systemowego "Twoja przyszłość w Twoich rękach” w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Treść ogłoszenia

01.10.2014

Ogłoszenie o dodatkowym naborze do projektu systemowego "Twoja przyszłość w Twoich rękach"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach realizujący projekt systemowy „Twoja przyszłość w Twoich rękach” w okresie od 01.02.2014 r. do 30.06.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej ogłasza dodatkowy nabór uczestników do projektu.

Projekt „Twoja przyszłość w Twoich rękach” adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach.

Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 80 osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Mońki poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Zakres wsparcia dla uczestników w ramach projektu obejmuje zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego w tym finansowanie kosztów realizacji obejmujących następujące działania:

 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B.,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • praca i/lub staż zawodowy dla osób w wieku 15-30 lat,
 • terapię psychologiczną, rodzinną lub psychospołeczną dla rodzin lub osób z problemem przemocy domowej,
 • zasiłki celowe.

W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt ma na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów MOPS. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa oraz pracowników socjalnych.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyły do 30 czerwca 2015 roku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty do wglądu;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy),
 • formularz rekrutacyjny;
 • oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 14 października 2014 r.
Dokumenty będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 12, e-mail mops@mops-monki.pl.
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 85 875 10 76, 517 178 118.

15.04.2014
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach"

26.03.2014
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Psychologa do projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Doradcy zawodowego projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

24.03.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko - Specjalista Do Spraw Zamówień Publicznych "Twoja przyszłość w Twoich rękach” w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Treść ogłoszenia
Treść ogłoszenia - wersja WORD

26.02.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach” w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Treść ogłoszenia

26.02.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko- Psycholog w związku z realizacją projektu systemowego "Twoja przyszłość w Twoich rękach” w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Treść ogłoszenia

12.02.2014
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach przystępuje do realizacji projektu systemowego „Twoja przyszłość w Twoich rękach” w okresie od 01.02.2014 r. do 30.06.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej.

Projekt „Twoja przyszłość w Twoich rękach” adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach.
Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 52 osoby niepracujące w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Mońki poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Zakres wsparcia w ramach projektu obejmuje zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego w tym finansowanie kosztów realizacji obejmujących następujące działania:

 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • szkolenia zawodowe: spawacz, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, murarz I stopnia, prawo jazdy kat. B., kurs języka obcego, kurs komputerowy,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • praca i/lub staż zawodowy dla osób w wieku 15-30 lat,
 • terapię psychologiczną, rodzinną lub psychospołeczną dla rodzin lub osób z problemem przemocy domowej,
 • wycieczka integracyjna,
 • zasiłki celowe.

W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt ma na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów MOPS. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa oraz pracowników socjalnych.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyły do 30 czerwca 2015 roku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty do wglądu;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy),
 • formularz rekrutacyjny;
 • oświadczenie beneficjenta ostatecznego/uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 28 lutego 2014 r.
Dokumenty będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 12, e-mail mops@mops-monki.pl.
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 85-716-25-67, 517 178 118.