Działania w 2009 roku


22.12.2009
Konferencja podsumowująca
W dniu 21 grudnia 2009 r. odbyła się konferencja podsumowująca Projekt Systemowy "Twoja przyszłość w Twoich rękach" w 2009 roku, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach.
Beneficjentom ostatecznym wręczone zostały zaświadczenia o ukończeniu projektu.
Pan Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski oraz Dyrektor MOPS Alina Czarniecka złożyli obecnym życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2010.
prezentacja projektu w formacie pdf

01.12.2009
W dniu 21 grudnia 2009 r. w Sali Monieckiego Ośrodka Kultury, ul. Białostocka 25 o godz. 12:00 odbędzie się Konferencja podsumowująca Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach : "Twoja przyszłość w Twoich rękach"
Program konferencji
12:00:12:30 - Otwarcie spotkania
12:30:13:00 - Prezentacja Projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach"
13:00:13:30 - Wystąpienia zaproszonych gości
13:30:14:00 - Przerwa kawowa
14:00:14:30 - Wręczenie zaświadczeń o ukończeniu projektu.
14:30:15:00 - Otwarta dyskusja na temat realizacji projektu
15:00:Poczęstunek wigilijny.

30.07.2009
Dnia 28.07.2009 r. odbyła się wycieczka trasą Augustów-Studzieniczna-Wigry w ramach Projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach". W wycieczce udział wzięli beneficjenci ostateczni oraz członkowie ich rodzin.
W programie wycieczki znalazło się min. zwiedzanie Klasztoru Kamedułów w Wigrach, rejst statkiem z Augustowa do Studzienicznej oraz obiad w Domu Nauczyciela w Suwałkach.
Całość uzupełniały wątki historyczne oraz lokalne legendy opowiadane przez pilota wycieczki.

01.06.2009
Informacje o wyniku naboru na stanowisko Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Agnieszka Chodkiewicz posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na:
- doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska;
- predyspozycje kandydatki gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Celina Sanik posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na:
- doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska;
- predyspozycje kandydatki gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

01.06.2009
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Agnieszka Chodkiewicz, Mońki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Celina Sanik, Mońki

21.05.2009
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na psychologa do projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej -treść ogłoszenia
Nabór na stanowisko Doradcy Zawodowego do projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. - treść ogłoszenia

19.05.2009
Informacje o wyniku naboru na stanowisko Ewaluatora projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Małgorzata Kuc posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań konsultanta projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na:
- doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska;
- predyspozycje kandydata gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Konsultanta projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Dariusz Budrowski posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań konsultanta projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na:
- doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska;
- predyspozycje kandydata gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Obsługa prawna projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Małgorzata Jadwiga Lawda posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań obsługi prawnej projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.
Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na:
- doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska;
- predyspozycje kandydata gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

11.05.2009
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Ewaluatora projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Małgorzata Kuc, Mońki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko konsultanta projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
1. Dariusz Budrowski, Łomża

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Obsługa prawna projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
Małgorzata Jadwiga Lawda, Białystok

15.04.2009
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach w związku z realizacją projektu: "Twoja przyszłość w Twoich rękach" ogłasza nabór na stanowiska:
OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU - treść ogłoszenia
KONSULTANT PROJEKTU - treść ogłoszenia
EWALUATOR PROJEKTU - treść ogłoszenia
***************************************
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU pt. "Twoja przyszłość w Twoich rękach" - treść ogłoszenia