Zasiłek pielęgnacyjny

Przyznawany jest w wysokości 153 zł., na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

  • niepełnosprawne dziecko,
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia,
  • osoba, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
  • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek,
  • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
  • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami albo znacznym stopniu niepełnosprawności.