Działania w 2012 roku


24.09.2012
W dniu 20 września 2012 r. odbyła się wycieczka integracyjna do Warszawy zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach w ramach realizowanego projektu systemowego "Twoja przyszłość w Twoich rękach"
W wyjeździe wzięli udział uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia - łącznie 69 osób .

Główne atrakcje wyjazdu to:

 • Zwiedzanie Muzeum Pałacu w Wilanowie
 • Spacer po pięknym Parku w Wilanowie
 • Podziwianie panoramy Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki
 • Spacer po Starym Mieście z przewodnikiem

Wycieczka została zorganizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

obejrzyj galerię zdjęć

26.04.2012
Informacje o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Mariusz Staniszewski posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych projektu ?Twoja przyszłość w Twoich rękach? realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku. Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na: - doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska; - predyspozycje kandydata gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych do projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
Staniszewski Mariusz, Mońki

01.03.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Specjalista Do Spraw Zamówień Publicznych do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach"

20.03.2012
Informacje o wyniku naboru na stanowisko Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
Informujemy, że w wyniku naboru na w/w stanowisko spośród zakwalifikowanych osób został wybrany P. Błażej Buńkowski.
Uzasadnienie wyboru.
P. Błażej Buńkowsk spełniła wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Doradcy zawodowego jak również doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Celina Sanik posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku. Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na: - doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska; - predyspozycje kandydatki gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Informacje o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach":
P. Szczepan Mroczko posiada kwalifikacje i wiedzę dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku. Oceniając kwalifikacje kandydata zwrócono uwagę w szczególności na: - doświadczenie i wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska; - predyspozycje kandydata gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Doradcy zawodowego projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty następujące osoby:

 1. Celina Sanik, Mońki
 2. Błażej Buńkowski, Mońki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Psychologa projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
Celina Sanik, Mońki

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalisty Do Spraw Zamówień Publicznych do projektu "Twoja przyszłość w Twoich rękach" realizowanego przez MOPS Mońki, ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki.
Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko złożył dokumenty 1 kandydat:
Szczepan Mroczko, Mońki

01.03.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach ogłasza nabór na stanowisko Specjalista Do Spraw Zamówień Publicznych do projektu: " Twoja przyszłość w Twoich rękach?

29.02.2012

Ogłoszenie o naborze do projektu pt. "Twoja przyszłość w Twoich rękach" w roku 2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach przystępuje do realizacji projektu systemowego "Twoja przyszłość W Twoich rękach" w 2012 r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej.

Projekt "Twoja przyszłość w Twoich rękach" adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach.
Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 52 osób niepracujących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie miasta Mońki poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje z psychologiem oraz indywidualne doradztwo zawodowe .

Uczestnicy projektu, po konsultacji z pracownikiem socjalnym, będą mogli skorzystać z następujących szkoleń:
szkolenia zawodowe zaplanowane na 2012 r.:

 • Kucharz z modułem zdobienia potraw,
 • Opiekun dzieci i osób starszych,
 • Prawo jazdy Kat. B.,
 • Magazynier z obsługa wózków widłowych,
 • Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży,
 • Obsługa aplikacji biurowych z modułem fakturowania,
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Uczestnicy projektu mogą również skorzystać z sfinansowania zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.

W ten sposób beneficjenci ostateczni uzyskają wiedzę i zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Projekt ma na celu pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, ma umożliwić także dostęp wszystkim osobom do informacji, edukacji i zatrudnienia. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie ze strony doradcy zawodowego, psychologa oraz pracowników socjalnych.
W ramach projektu przewidziana jest również wycieczka integracyjna oraz wypłata zasiłków celowych.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyły do 30 listopada 2012 roku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Wymagane dokumenty:

  - kserokopia dowodu osobistego;
  - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy),


Wymagane dokumenty należy dostarczyć od 1 marca 2012r. do 19 marca 2012 r.
Dokumenty będą przyjmowane w:
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach, 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 12 tel/fax. 085-716-25-67, e-mail mgops_monki@o2.pl.
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 85-716-25-67, 517 178 118

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH" W ROKU 2012 r.