Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Wspierajmy się"

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Wspierajmy się" zostało utworzone w kwietniu 2005 roku. posiada osobowość prawną - nr KRS: 0000232426, REGON - 200015024, NIP 546-131-80-33, nr rachunku bankowego BS Mońki - 79 8085 0005 0007 2922 2000 0010. Skupia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach
Celem Stowarzyszenie jest:

  • angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia
  • wspieranie inicjatyw społecznych
  • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości
  • działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Środki realizacji celów Stowarzyszenia:

  • pozyskiwanie darów rzeczowych
  • organizowanie zbiórek pieniężnych
  • występowanie do Urzędu Miejskiego o dotację na działalność
  • składki członków stowarzyszenia
  • organizowanie prac społecznych na rzecz instytucji Stowarzyszenia.