Terapie

PSYCHOEDUKACJA -domownicy wraz z lekarzem lub psychologiem i asystentem omawiają problemy pojawiające się w ich życiu związane z chorobą, uczą się rozpoznawać zwiastuny choroby, zapoznają się jak samodzielnie i bezpiecznie przyjmować leki.
TRENING HIGIENICZNY - prowadzone są pogadanki, demonstracje w celu wypracowania nawyków igienicznych i estetyki wyglądu zewnętrznego.
TRENING BUDŻETOWY - prowadzone są zajęcia planowania i dysponowania pieniędzmi. Udzielana jest pomoc w dokonywaniu różnych zakupów.
TRENING KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH - wypracowywane i utrwalane są umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, nawiązywania rozmowy, oraz wdrażanie domowników do samodzielnego załatwiania spraw urzędowych.
TRENING KULINARNY - zajęcia prowadzone są w celu nauki samodzielnego przygotowania prostego posiłku i potraw, nauka obsługi sprzętu kuchennego, utrzymania porządku w kuchni, umiejętności estetycznego podawania posiłków i odpowiedniego zachowania się przy stole. W ramach zajęć kulinarnych wspólnie przygotowywane są potrawy na różne okazje np. Wigilia, Wielkanoc, imprezy okolicznościowe.
EDUKACJA - prowadzone są zajęcia usprawniające najmniej zaburzone funkcje psychoruchowe jak i pogadanki tematyczne. Prowadzone są również zajęcia umuzykalniające mające na celu rozładowanie napięć, odblokowanie emocji, dostarczenia rozrywki i zabawy, rozwijające poczucie rytmu.

Obok treningów terapeutycznych istotna rolę odgrywają prowadzone przez nasz dom różne formy terapii zajęciowej:

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - mają na celu rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych oraz umożliwiają wyrażanie swoich emocji. W ramach zajęć powstają prace malarskie, rysunki oraz witraże.
ZAJĘCIA TECHNICZNE - domownicy wykonują proste przedmioty głównie z drewna, sklejki i sizalu (ramki do obrazów, makramy). Uczą się wykonywania prostych prac technicznych przydatnych w domu. Prowadzona jest nauka szycia prostymi ściegami, przyszywania guzików oraz obsługi maszyny do szycia.
ZAJĘCIA GIMNASTYCZNO - SPORTOWE - dzięki ćwiczeniom wysiłkowym i gimnastycznym domownicy poprawiają swoją kondycję. Niektóre osoby mają możliwość korzystania z indywidualnego programu rehabilitacyjnego. Odbywają się one w dobrze wyposażonej sali oraz gdy pogoda sprzyja świeżym powietrzu.
ZAJĘCIA KULTURALNO - OŚWIATOWE - w ramach tych zajęć prowadzony jest album ze zdjęciami, przygotowywane są gazetki ścienne o tematyce tradycji i zwyczajów związanych ze świętami. Obchodzone są rocznice powstania ośrodka, urodziny domowników. Rokrocznie organizowany jest Miting integracyjny. ŚDS bierze udział w wystawach organizowanych przez Moniecki Dom Kultury. Domownicy korzystają z biblioteki. Organizowane są wycieczki krajoznawcze piesze i rowerowe.